Laboratorium

 • Przychodnia Weterynaryjna Morawscy
  Podkowa Leśna, ul. Bukowa 27

 • Badania krwi


  Do postawienia prawidłowej diagnozy w wielu przypadkach konieczne są badania laboratoryjne. Materiał do badań pobieramy w przychodni i znaczną ich część oznaczamy na miejscu w naszej placówce weterynaryjnej położonej w Podkowie Leśnej.

  Wśród najczęściej wykonywanych badań krwi znajdziemy:

  1. Badanie morfologiczne, popularnie zwane „morfologią” informuje nas o: liczbie krwinek czerwonych, liczbie krwinek białych, liczbie płytek krwi.
  2. Rozmaz krwi (obwodowej), rozmaz mikroskopowy, rozmaz ręczny – badanie laboratoryjne krwi polegające na mikroskopowej ocenie krwinek czerwonych, białych i płytkowych wraz z określeniem składu procentowego krwinek białych
  3. Badania biochemiczne z kolei dostarczają cennych informacji, dotyczących funkcjonowania narządów wewnętrznych

 • Przychodnia Weterynaryjna Morawscy

  Badania biochemiczne krwi


  Badania biochemiczne dostarczają cennych informacji, dotyczących funkcjonowania narządów wewnętrznych.
  Wykonujemy takie profile jak: profil wątrobowy, nerkowy, anestetyczny, geriatryczny.
  Jonogram, czyli elektrolity - fosfor, wapń, magnez, chlorki, żelazo i inne
  Hormony - wykonujemy oznaczenie poziomu: Kortyzolu, T4 (L-tyroksyna), TSH (hormon tyreotropowy), progesteronu.
  Inne badania biochemiczne , które wykonujemy na miejscu w naszej placówce weterynaryjnej: CRP 2.0 Białko C reaktywne, surowiczy amyloid A, cPL, fPL.

  W naszej przychodni weterynaryjnej w Podkowie Leśnej oferujemy również oznaczania miana przeciwciał u psów i kotów w kierunku chorób zakaźnych. Jest to niezmiernie ważne , kiedy chcemy się dowiedzieć czy nasze zwierzę nabyło prawidłowej odporności poszczepiennej i możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o naszego czworonoga.

 • Badania laboratoryjne


  Badanie moczu - kompletne badanie moczu obejmuje zarówno jego analizę makroskopową, jak i mikroskopową. Ocenia się jego właściwości fizyczne, chemiczne oraz analizuje osad.
  Badanie kału na pasożyty jest cennym narzędziem diagnostycznym, od którego wyników może zależeć zdrowie nie tylko naszych podopiecznych, ale także ich opiekunów.
  Wymazy (skóra, oko, ucho, gardło).
  Badanie mikrobiologiczne - ma na celu wykrycie drobnoustroju chorobotwórczego w materiale klinicznym oraz oznaczenie jego wrażliwości na antybiotyki (antybiogram, mykogram).
  Posiewy - Posiew w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych.
  Biopsje - w materiale pobranym metodą biopsji cienkoigłowej widoczne są komórki z badanego narządu. Można zaobserwować nieprawidłowości w jego budowie – na przykład zmiany nowotworowe komórek, ich deformacje, stłuszczenie narządu.
  Cytologie - ocena komórkowa pobranego materiału.
  Wymazy (skóra, oko, ucho, gardło).
  Histopatologia - badanie materiału tkankowego ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych, wielu schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowaniu postępu leczenia,
  Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych
  Diagnostyka laboratoryjna chorób genetycznych
  Badania w kierunku chorób zakaźnych psów i kotów (FeLV -białaczka kocia, FIV - czyli wirus nabytego niedoboru immunologicznego , FIP-zakaźne zapalenie otrzewnej, CPV - parwowirus, toksoplazma,gardioza, choroy odkleszowe , jak borelioza, erlichioza, anaplazmowa,

  Wszystkie materiały do badania są pobierane na miejscu, w przychodni.

  Do Państwa zadania należy tylko właściwe przygotowanie zwierzęcia do badania (przed badaniami krwi 8-12 godzinna głodówka w zależności od typu badania krwi) .
  Wszystkim innym zajmiemy się osobiście.

  Wyniki uzyskujemy tego samego dnia, jeśli krew pobierzemy do godziny 13.00.
  W przypadku badań bardziej czasochłonnych trwa to odpowiednio dłużej.
  W trosce o jak najwyższą jakość badań oraz ciągłe podnoszenie naszej oferty współpracujemy z laboratoriami LabWet, VetLab oraz Idexx , gdzie wykonujemy specjalistyczne badania krwi, badania mikrobiologiczne i histopatologiczne.