CHIRURGIA

 • pomoc porodowa i cesarskie cięcie
 • repozycja gałki ocznej
 • rozszerzenie i skręt żołądka
 • szycie ran
 • usuwanie ciał obcych z ukł. pokarmowego i ukł. oddechowego
 • chirurgia szczękowa i zabiegi stomatologiczne
 • chirurgia miękka
 • chirurgia onkologiczna
 • chirurgia twarda, ortopedia i traumatologia
 • korekcja wad wrodzonych i nabytych
 • Syndrom ras brachycefalicznych- korekta skrzydełek nosowych,  skrócenie podniebienia miękkiego (trudności w oddychaniu, chrapanie)
 • operacje okulistyczne
 • plastyka i przeszczepy skóry
 • sterylizacje i kastracje
 • laparotomia zwiadowcza
 • zabiegi paliatywne