Badania biochemiczne krwi

 • Przychodnia Weterynaryjna Morawscy
  Podkowa Leśna, ul. Bukowa 27

 • Badania biochemiczne


  Dostarczają cennych informacji, dotyczących funkcjonowania narządów wewnętrznych

  Wykonujemy takie profile jak
  - Profil wątrobowy, nerkowy, anestetyczny, geriatryczny

  Jonogram, czyli elektrolity - fosfor, wapń, magnez, chlorki, żelazo i inne

  Hormony - wykonujemy oznaczenie poziomu

  - Kortyzol
  Hormon z grupy glikokortykosteroidów, produkowany przez korę nadnerczy.Ocena jego stężenia w surowicy umożliwia diagnozowanie nadczynności (zespół Cushinga) oraz niedoczynności kory nadnerczy (choroby Addisona).Parametr niezbędny do oceny funkcjonowania kory nadnerczy w teście stymulacji ACTH, hamowania wysokimi lub niskimi dawkami deksametazonu oraz do monitorowania skuteczności leczenia.

  T4 - L-tyroksyna. Główny hormon syntetyzowany przez gruczoł tarczowy. Pomiar jego stężenie w surowicy służy do oceny aktywności gruczołu tarczowego u psów i kotów. Niezbędny w diagnozowaniu nadczynności / niedoczynności tarczycy oraz do monitorowania efektów leczenia.

  - TSH
  Hormon tyreotropowy. Odpowiada za pobudzanie gruczołu tarczowego do wydzielania hormonów. Jego sekrecja wzrasta powyżej wartości referencyjnych przy niedoczynności tarczycy, w ok. 70% przypadków klinicznych.Ocena stężenia TSH jest istotna w diagnozowani niedoczynności tarczycy u psów.

  - progesteronu,

  Inne badania biochemiczne, które wykonujemy na miejscu w naszej placówce weterynaryjnej:

  CRP 2.0 Białko C reaktywne
  Główne białko ostrej fazy u psa. Parametr powszechnie wykorzystywane w medycynie ludzkiej, którego ilościowy pomiar umożliwia ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym. Stężenie CRP wzrasta dramatycznie w ciągu doby od zaistnienia stanu zapalnego / uszkodzenia tkanek, natomiast spada do poziomu wartości referencyjnych w ciągu tygodnia od wdrożenia prawidłowego leczenia. Parametr niezwykle przydatny we wczesnej diagnostyce stanów zapalnych, zakażeń, w ocenie dynamiki stanu zapalnego, monitorowaniu stanu pacjenta po zabiegu raz w ocenie skuteczności leczenia.

  Surowiczy amyloid A
  Główne białko ostrej fazy u kota. Parametr, którego ilościowy pomiar umożliwia ocenę stanu pacjenta w czasie rzeczywistym. Stężenie SAA wzrasta dramatycznie w ciągu doby od zaistnienia stanu zapalnego / uszkodzenia tkanek, natomiast spada do poziomu wartości referencyjnych w ciągu tygodnia od wdrożenia prawidłowego leczenia. Parametr niezwykle przydatny we wczesnej diagnostyce stanów zapalnych, zakażeń, w ocenie dynamiki stanu zapalnego, monitorowaniu stanu pacjenta po zabiegu raz w ocenie skuteczności leczenia.

  cPL
  Psia specyficzna lipaza trzustkowa. Jedyny parametr dedykowany bezpośrednio do oceny stanu zapalnego trzustki u psów. Jego ilościowy pomiar umożliwia postawienie precyzyjnej diagnozy oraz kontrolę skuteczności leczenia.

  fPL
  Kocia specyficzna lipaza trzustkowa. Jedyny parametr dedykowany bezpośrednio do oceny stanu zapalnego trzustki u kotów. Jego ilościowy pomiar umożliwia postawienie precyzyjnej diagnozy oraz kontrolę skuteczności leczenia.

  W naszej przychodni weterynaryjnej w Podkowie Leśnej oferujemy również oznaczania miana przeciwciał u psów i kotów w kierunku chorób zakaźnych. Jest to niezmiernie ważne, kiedy chcemy się dowiedzieć czy nasze zwierzę nabyło prawidłowej odporności poszczepiennej i możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o naszego czworonoga.

  Na miejscu oznaczamy również:

  CDV Ab
  Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko nosówce psów. Świetne narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień szczenięcych oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.

  CPV Ab
  Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko parwowirozie u psów. Świetne narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień szczenięcych oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.

  FHV-1 Ab
  Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko herpeswirozie u kotów.
  Świetne narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień kocięcych oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.

  FCV -Ab
  Jedyny na rynku szybki test do ilościowego pomiaru mian przeciwciał przeciwko kalciwirozie u kotów. Świetne narzędzie do oceny odporności poszczepiennej, optymalizacji protokołu szczepień kocięcych oraz do wyznaczania odpowiedniego terminu szczepienia przypominającego.