Onkologia

 • Przychodnia Weterynaryjna Morawscy
  Podkowa Leśna, ul. Bukowa 27

 • Choroby nowotworowe u psów i kotów


  Choroby nowotworowe u zwierząt są możliwe do wyleczenia. Ważne jest jednak wczesne rozpoznanie – im mniej zaawansowane są zmiany, tym skuteczniejsze oraz mniej inwazyjne może być leczenie. Dlatego opiekunowie nie powinni lekceważyć niepokojących objawów i sygnałów wysyłanych przez pupili. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do ich stanu zdrowia warto udać się na konsultację u naszego lekarza weterynarii. Współpracujemy m.in. z radiologiem, diagnostami obrazowymi, co pomoże przeprowadzić badania obrazowe umożliwiające szerzą ocenę stanu zdrowia psa lub kota. W ramach diagnostyki onkologicznej przeprowadza się też badania laboratoryjne, cytologiczne czy histopatologiczne.

  Badania w onkologii weterynaryjnej:

  - biopsje diagnostyczne
  - biopsje wycinające
  - badania cytopatologiczne- i histopatologiczne
  - badania obrazowe

  W przypadku stwierdzenia nowotworu pacjent kierowany jest na odpowiednie leczenie. W przypadku doboru chemioterapii u psa, kota kierujemy na te zabiegi do odpowiednich lekarzy weterynarii onkologów, którzy zajmują się stosowaniem takiej formy terapii u pacjentów onkologicznych.

 • Przychodnia Weterynaryjna Morawscy

  Chirurgia onkologiczna


  Chirurgia onkologiczna jako jedna z metod leczenia nowotworów. Leczenie chirurgiczne raka u zwierząt można przeprowadzać w każdym stadium choroby, m.in. jako:
  - leczenie diagnostyczne,
  - leczenie radykalne,
  - leczenie przerzutów,
  - cytoredukcja,
  - leczenie paliatywne.

  Należy jednak pamiętać, że nie każda zmiana rozrostowa jest złośliwa, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą placówką weterynaryjną położoną w Podkowie Leśnej, abyśmy mogli ocenić zaawansowanie i złośliwość choroby u państwa psa lub kota.