Choroby stawów

 • Przychodnia Weterynaryjna Morawscy
  Podkowa Leśna, ul. Bukowa 27

 • Leczenie chorób stawów


  Choroby stawów są znanym ograniczeniem dla zwierząt i ich właścicieli. Zwłaszcza często diagnozowane jest zapalenie i zwyrodnienie stawów, które wiąże się ze znacznymi kosztami leczenia i koniecznością stosowania leków doustnych. Zarówno w przypadkach chorób stawów przewlekłych jak i ostrych, leczeniem z wyboru jest stosowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych i kortykosteroidów. Te terapie są skuteczne, ale ich efekt nie jest długotrwały. Stosowanie długoterminowe tego typu leczenia może powodować poważne miejscowe i ogólne efekty uboczne. Jeśli zawodzi leczenie farmakologiczne, lub jego efekty są niesatysfakcjonujące, rozważane jest leczenie najbardziej inwazyjne – chirurgiczne.

  Terapia Irap została opracowana i opisana przez niemieckich naukowców w wielu renomowanych publikacjach naukowych i stosowana jest od wielu lat zarówno u zwierząt jak i u ludzi – pod nazwą Orthokine®. Polega ona na podaniu pacjentowi mieszaniny autologicznych białek surowicy wytworzonych z jego własnej krwi. Dzięki tej metodzie przywrócony zostaje stan równowagi w miejscu zmienionym zapalnie, a proces zapalny i postępujące niszczenie tkanek zostają spowolnione lub powstrzymane, oraz to co najważniejsze – uzyskany zostaje długotrwały efekt przeciwbólowy!

  Artroproteza - w naszej przychodni bezpośrednio do chorego stawu wstrzykujemy syntetyczną wiskoprotezę przywracającą właściwości płynu stawowego oraz redukującą tarcia. Hydrożel amortyzuje siły działania w stawie pomagając zachować integralność chrząstki. W implancie dzięki obecności jonów srebra następuje supresja kolonizacji mikrobiologicznej. Dzięki powolnemu procesowi biodegradacji usprawnia funkcję stawu na okres dwóch lat. Implantacja polega na dokonaniu iniekcji dostawowej z efektem natychmiastowym.

  NOLTREX™ – sztuczna endoproteza zawierająca trójwymiarowy poliakrylamid oraz jony srebra. Preparat służy do zastąpienia mazi stawowej (substancji, wypełniającej jamę stawową i zmniejszającej tarcie w stawach poprzez smarowanie powierzchni chrząstek). Stosowana jest w leczeniu chorób zwyrodnieniowych oraz zapalenia stawów. Preparat Noltrex jest dostępny na stałe w Przychodni Weterynaryjnej Morawscy.

  Metody medycyny regeneracyjnej są skuteczne i sprawdzone. Wybór jednej z nich jest zależne od kondycji naszego pacjenta, procesu chorobowego i decyzji specjalisty ortopedy. O tym jaką terapię zastosujemy u Państwa zwierzaka decyduje lekarz weterynarii ortopeda po wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych.