Badania krwi

 • Przychodnia Weterynaryjna Morawscy
  Podkowa Leśna, ul. Bukowa 27

 • Badanie morfologiczne


  Badanie morfologiczne pozwala nam na ocenę składu krwi. Najbardziej istotnymi parametrami podlegającymi ocenie są: liczba czerwonych i białych krwinek , hematokryt (HCT, określający, jaką objętość całej krwi stanowi objętość krwinek czerwonych) stężenie hemoglobiny (białka odpowiedzialnego za transport tlenu) oraz poziom płytek krwi .
  Po za aspirowaniu przez aparat do badania odpowiedniej porcji krwi otrzymujemy wydruk z poszczególnymi rodzajami krwinek oraz ich opisem w postaci parametrów liczbowych.

  Rozróżniamy:

  - Krwinki czerwone (erytrocyty, RBC) - opisywane są przez następujące parametry: liczba erytrocytów, a także wskaźniki czerwonokrwinkowe (MCH i MCHC,MCV) i RDW (miara zróżnicowania wielkości erytrocytów). Oceniane są m.in. ich wielkość, kształt oraz stężenie hemoglobiny, na podstawie których lekarz diagnozuje np. anemię czy stopień utraty krwi po przebytym krwotoku.
  - Krwinki białe (WBC) - szczegółowej analizie poddaje się: leukocyty całkowite oraz rozmaz z wyszczególnieniem limfocytów, neutrofili, monocytów, eozynofili oraz bazofili.

  Dokładne wartości tak wielu parametrów pozwalają na postawienie diagnozy w zakresie stanów zapalnych, wstępnie wskazują na problemy z niedoborem odporności czy zaburzeń funkcjonowania szpiku.
  - Płytki krwi (PLT)

 • Rozmaz krwi


  Standardowa morfologia wykonywana jest metodą automatyczną, która ma jednak swoje ograniczenia. Jeżeli wyniki tego badania wykazują na odstępstwa od normy, wykonuje się dokładniejszy rozmaz ręczny, który oceniany jest pod mikroskopem przez weterynarza hematologa. Pozwala on na dokładną analizę nieprawidłowości parametrów opisujących poszczególne krwinki.
  Dzięki temu badaniu możemy uzyskać dokładne informacje na temat liczby poszczególnych typów białych krwinek we krwi. W osoczu wyróżniamy kilka rodzajów komórek należących do układu białokrwinkowego oraz czerwonokrwinkowego.
  Rozmaz manualny jest również nieoceniony przy podejrzeniu niedokrwistości różnego tła oraz nowotworów.

  Wskazaniem do takiego badania, poza wyżej wymienionymi odstępstwami od norm przy oznaczeniu maszynowym są:

  - gorączka nieznanego tła,
  - podejrzenie nowotworów krwi,
  - podejrzenie zakażenia pasożytniczego , wirusowego lub bakteryjnego,
  - hemoliza.

  Elementy układu czerwonokrwinkowego oceniane są pod względem:

  - wielkości,
  - stopnia wybarwienia,
  - prawidłowości kształtu,
  - obecności agregacji, czyli tendencji do zlepiania się,
  - liczebności młodych form, czyli retikulocytów.
  Poszczególne grupy w ten sposób oceniane to: krwinki czerwone oraz płytki krwi.

  Elementy układu białokrwinkowego oceniane są pod względem:

  - liczebność każdej z populacji,
  - stopnień dojrzałości, czyli obecność młodych i bardziej dojrzałych form),
  - obecność form nietypowych,
  - obecności zmian morfologicznych np. 

  Poszczególne grupy w ten sposób oceniane to: limfocyty, monocyty, bazofile, eozynofile i neutrofile.