Nefrologia i urologia szkolenia na liście TOP – najbardziej pożądanych w roku 2019!

MasterVet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. z o.o. Sp. k. od 2018 roku
rozpoczęło współpracę z lekarzami specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, czyli
Panią lek. wet. Magdaleną Kraińską oraz dr n. wet. Sylwią Lew-Kojrys.
Lek wet. Magdalena Kraińska to absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na I
Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zgłębia najnowszą
wiedzę dotyczącą pacjentów nefrologicznych. Należy do European Society of Veterinary
Nephrology and Urology (ESVNU).
Dr n. wet. Sylwia Lew-Kojrys ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie.
W 2008 roku obroniła doktorat z urologii weterynaryjnej, a dwa lata później zdała egzamin
specjalizacyjny z zakresu chorób psów i kotów, uzyskując tytuł specjalisty w tej dziedzinie.
Specjalizuje się również w wykonywaniu badań USG. Należy do Polskiego Towarzystwa
Urologicznego.
Efektem tej współpracy są już na ten moment dwa stopnie szkoleń nefrologiczno-
urologicznych małych zwierząt, a w przyszłym roku nasza oferta poszerzy się o stopień III.
Szkolenia skierowane są do lekarzy weterynarii oraz studentów ostatniego roku, przeznaczone
są zarówno dla osób początkujących, jak i zaawansowanych w tej dziedzinie, z
uwzględnieniem lekarzy zajmujących się diagnostyką układu wydalniczego oraz nerek.
Pierwszy etap szkolenie to wstęp – Uczestnikom szkolenia dostarczymy rzeczowych,
konkretnych i zwięzłych informacji dotyczących budowy oraz funkcji układu moczowego
małych zwierząt. Na drugiej części szczególny nacisk kładziemy na część praktyczną –
mierzenie ciśnienia różnymi metodami, badanie moczu różnymi sposobami oraz nauka przez
prace w zespołach medycznych. Każde szkolenie jest tak przygotowane aby na spokojnie
opanować materiał i wyjechać z niego z przekonaniem że „wiem jak to się robi” i spokojnie
zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w miejscu pracy.


Terminy szkoleń na przyszły rok lada moment na https://www.mastervet.pl