Pomiar ciśnienia krwi u psa i kota.

W naszej Przychodni Weterynaryjnej Morawscy istnieje możliwość pomiaru ciśnieni krwi u psa i kota.
Jest to bardzo istotna część badania klinicznego, które powinno być przeprowadzone u wszystkich pacjentów w wieku seniorskim, a w szczególności u wszystkich pacjentów kardiologicznych, z chorobami endokrynologicznymi oraz chorobami nerek.

***

Z nadciśnieniem tętniczym mamy do czynienia wtedy, gdy pomiar ciśnienia skurczowego utrzymuje się na poziomie 160 mm Hg i powyżej tej wartości.
W większości przypadków nadciśnienie tętnicze nie daje żadnych objawów. Szczególnie na samym początku, kiedy wartości ciśnienia nie są jeszcze aż tak wysokie, a większość pacjentów nie odczuwa żadnych zmian mogących świadczyć o rozwoju choroby.

***

ZAPAMIĘTAJ 👩‍🔬‼️
Nadciśnienie tętnicze wiąże się z większym ryzykiem uszkodzenia wielu narządów. Im dłużej pozostaje nieleczone, tym większe będą uszkodzenia. Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego zapobiega rozwojowi wielu powikłań.

Zapraszamy na badanie do Naszej Przychodni Weterynaryjnej Morawscy !

#pomiarciśnieniaupsa #pomiarciśnieniaukota #weterynarzpodkowaleśna#przychodniamorawscy #nefrologiaweterynaryjna#kardiologiaweterynaryjna #nadciśnienieupsa #nadciśnienieukota#chorobynerek #nadczynnośćtarczycyukota
#leczymyzsercem
#weterynarzpodkowa